FORENZNÍ GENETIKA

Forenzní genetika dokáže spojovat nevyřešené případy, najít pachatele, identifikovat oběti násilných trestných činů a přírodních katastrof.

DNA centrum Bulovka zpracováná vzorky a stopy pro Policii, státní zastupitelství, soudy, advokáty, jakožto i veškeré právnické a fyzické osoby, včetně detektivních agentur a výzkumných center. Kromě zpracování vzorků nabízíme i konzultaci k případům a výjezdy na místo činu spojené se zajišťováním biologického materiálu pro následnou analýzu DNA.

DNA Centrum Bulovka používá pro analýzu autosomálních STR, Y-chromozomu, mitochondriální DNA a SNP nejmodernější metody a postupy forenzní genetiky. Zpracováváme VŠECHNY typy vzorků, včetně těch nejobtížnějších, jako jsou  vlasy bez kořínku, dotekové stopy, vzorky fixované ve formalínu, shnilou tkáň, kosterní materiál, psí srst a podobně.

Průkaz slin, krve, moči a spermatu

V rámci forenzně-genetických případů provádíme i orientační a specifické průkazy slin, krve. moči a spermatu. Tyto průkazy provádíme v DNA centru Bulovka i na počkání během 15-60 minut dle typu testu. Testovací soupravy si můžete OBJEDNAT (sperma , moč, krev, sliny) a analýzu provést sami doma nebo v kanceláři.

 

Identifikace odesílatele anonymních dopisů

Při naslinění známky či klopy obálky dojde k přenosu poměrně velkého množství biologického materiálu osoby provádějící lepení. Většinou dojde k přenosu epitelií a krvinek. Z jaderných buněk pak lze izolovat DNA a stanovit DNA profil původce biologického materiálu a po porovnání s referenčním materiálem nebo databázemi určit či vytipovat jeho identitu.

 

Identifikace původce biologické stopy

Pomocí metod forenzní genetiky dokážeme ze zajištěných vzorků biologického materiálu stanovit DNA profil osoby, jež biologickou stopu zanechala. Po porovnání s referenčním vzorkem pak můžeme jednoznačně potvrdit či vyvrátit identitu této osoby. Můžeme tak například zjistit identitu zloděje či násilníka.

Zpracovávané typy vzorků:

sperma, krev, vlasy, ochlupení, pot, kůže, hleny, sliny, dotekové stopy, lupy a další

Zpracovávané  typy stop:

nedopalky cigaret, žvýkačky, poštovní známky, věci osobní potřeby, použité skleničky, zubní kartáčky, hřebeny, textilie s BIO stopami a podobně

 

Identifikace kosterních pozůstatků  s post-mortem intervalem do 50 let

Kosterní pozůstatky patří k jednomu z nejobtížnějších vzorků na zpracování. Námi vyvinutá metoda byla například použita při identifikaci obětí útoku na Světové obchodní centrum 11.9.2001 nebo při identifikaci obětí z masových hrobů na území bývalé Jugoslávie.

Odběr vzorků provádíme v případě potřeby i v terénu při exhumaci a to v ČR i zahraničí.

Vzorky jsou zpracovávány ve speciální archeogenetické laboratoři a doba zpracování je většinou okolo 1 měsíce.


Zajištění biologických stop po pohřešovaných osobách

Můžeme se ocitnout v tíživé životní situaci, kdy pohřešujeme osobu nám blízkou (tsunami, vysokohorská turistika, ztracený potápeč či jachtař,...). Bezodkladným úkonem, který bychom měli po informování Policie sami provést, je zajištění biologického materiálu pro případnou budoucí identifikaci

DNA může být získána z prakticky jakékoli tělní tkáně. DNA, kterou získáme ze stěru ústní dutiny, bude po informační stránce shodná s DNA získanou z krve, vlasového kořínku, zubní protézy, holícího strojku, známky, brýlí, použitého ošacení apod..

 

Speciální úkony

V rámci forenzně-genetické analýzy a výzkumu a vývoje provádíme i speciální úkony, jako je:

identifikace buněčných linií, kontraktovaný výzkum a vývoj, testování pro účely imigračního řízení, protokolární odběry vzorků DNA a další.

 

Druhová a individuální identifikace zvířecího biologického materiálu

DNA centrum Bulovka provádí i druhovou, parentitní a individuální identifikaci zvířecího biologického materiálu.

-----------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Se vzorky biologického materiálu zbytečně nemanipulujte a vložte je do čistého prodyšného obalu (např. větší obálky).

Vlhké stopy a předměty NIKDY nevkládejte do neprodyšného obalu.

Kontaktujte Forenzní DNA servis na GSM hotline: 731 503 250, tel/fax/záznamník: 233 931 123 či e-mail: service@DNA.com.cz

 

KONZULTACE ZDARMA

Protože se pravděpodobně jedná o váš první DNA test a každá situace je trochu odlišná, tak Vám doporučujeme kontaktovat DNA centrum Bulovka, kde s Vámi probereme proces DNA testování krok za krokem. Konzultace je naprosto zdarma a nijak se nezavazujete k odběru našich služeb.

KDE JE ANALÝZA PROVÁDĚNA

Veškeré  DNA testy jsou prováděny v laboratoři Forenzního DNA servisu (Nemocnice Na Bulovce, Praha) a vyhodnocovány specialisty s více než 20-letou praxí v oboru forenzní DNA identifikace. Ke všem výsledkům DNA analýz je přistupováno jako k citlivým osobním údajům a proto jsou naší společností striktně dodržována ustanovení směrnice o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

 

KE STAŽENÍ: Ceník DNA analýz


Kontakt

DNA centrum Bulovka

Forenzní DNA servis, s.r.o.
Fakultní nemocnice Bulovka

kancelář:
Bulovka 1606/1
180 81 Praha 8

poštovní styk:
Budínova 2
180 81 Praha 8

IČ: 27227529233 931 123
731 503 250