ZNALECKÉ POSUDKY

Typy znaleckých posudků:

OBČANSKO-PRÁVNÍ AGENDA

Určení otcovství

Pomocí DNA testu otcovství se určuje, kdo je biologickým otcem dítěte.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. Při DNA testu otcovství se porovnává DNA profil dítěte s DNA profilem předpokládaného otce. Pokud v DNA profilu dítěte nalezneme polovinu znaků shodných s otcem, tak hovoříme o shodě a je potvrzen příbuzenský vztah otec dítě.

Určení otcovství provádíme i u zemřelých osob.

 

Určení příbuzenského vztahu

Pomocí DNA testu příbuzenského vztahu se určuje příbuzenský vztah zkoumaných osob.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. V genetické informaci od otce pak získá 1/4 genetické informace od 1.babičky a 1/4 genetické informace od 1.dědečka, obdobně v genetické informaci od matky získá 1/4 genetické informace od 2.babičky a 1/4 genetické informace od 2.dědečka. Při DNA testu příbuzenského vztahu se porovnávají DNA profily zkoumaných osob a hledají se shodné znaky. Pokud mezi DNA zkoumaných osob nalezneme statisticky významné množství shodných znaků, tak hovoříme o shodě a je potvrzen ověřovaný příbuzenský vztah.

Poznámka: Odběr srovnávacích vzorků musí provádět soudní znalec.

 Rozdíly mezi anonymním testem otcovství a znaleckým posudkem nalzenete ve srovnávací tabulce v sekci TESTY OTCOVSTVÍ

 

TRESTNĚ-PRÁVNÍ AGENDA

Prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA

Prověříme pro Vás výsledky analýzy DNA provedených jiným subjektem a pomůže Vám s jejich interpretací v rámci daného případu. Cílem je, aby měly orgány činné v trestním řízení, právní experti a zainteresovaná veřejnost přístup k nezávislým informacím o výhodách, ale také o omezeních jednotlivých typů DNA testování. Důkladné přezkoumání výsledků identifikačníanalýzy DNA může odhalit fakta, která zásadním způsobem ovlivní věrohodnost výsledků, a potažmo závěrů znaleckých posudků či odborných vyjádření v rámci paternitních či trestních sporů.

 

Znalecké posudky v DNA centru BULOVKA zpracovává RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. - soudní znalec z oboru ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví GENETIKA, se zvláštní specializací na molekulární biologii, DNA diagnostiku a správná laboratorní praxi a oboru KRIMINALISTIKA, se zvláštní specializací forenzní genetika a biologie

Profesní životopis znalce je k nahládnutí ZDE

 


Kontakt

DNA centrum Bulovka

Forenzní DNA servis, s.r.o.
Fakultní nemocnice Bulovka

kancelář:
Bulovka 1606/1
180 81 Praha 8

poštovní styk:
Budínova 2
180 81 Praha 8

IČ: 27227529233 931 123
731 503 250