TESTY OTCOVSTVÍ

Pomocí DNA testu otcovství (paternity) se určuje, kdo je biologickým otcem dítěte.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. Při DNA testu otcovství se porovnává DNA profil dítěte s DNA profilem předpokládaného otce. Pokud v DNA profilu dítěte nalezneme polovinu znaků shodných s otcem, tak hovoříme o shodě a je potvrzen příbuzenský vztah otec dítě. Každá shoda musí být ověřena statisticky.

Podle typu výstupu můžeme DNA testy otcovství rozdělit následujícím způsobem:

 

  TEST OTCOVSTVÍ TEST OTCOVSTVÍ
s rozpisem výsledků
TEST S OVĚŘENÍM ZNALECKÝ POSUDEK
Odběr vzorku

provádí sám klient dle zaslaných instrukcí (sám si sestavuje odběrové soupravy)

Za příplatek 200 Kč možno klientovi zaslat originální odběrové soupravy

provádí sám klient pomocí dodaných odběrových souprav

možný je i odběr v DNA centru Bulovka

odběr vzorku musí provádět soudní znalec odběr vzorku musí provádět soudní znalec
Sleva na následný znalecký posudek NE ANO, 2000 Kč z ceny znaleckého posudku NE ANO, 2000 Kč z ceny dalšího znaleckého posudku
Typ výstupu/výsledku výsledková zpráva BEZ ROZPISU VÝSLEDKŮ

výsledková zpráva

   VČETNĚ ROZPISU VÝSLEDKŮ 

zpráva o stavu zkoumání

 

znalecký posudek

Použitelnost u soudu NE NE NE ANO
Cena za DUO otec/dítě 3400 Kč  6 000 Kč 9 000 Kč 12 000 Kč
Cena za TRIO otec/matka/dítě nebo otec/2 děti 4900 Kč  7 500 Kč 12 000 Kč  15 000 Kč
Možnost expresního zpracování do 48 hodin NE ANO pouze po dohodě se soudním znalcem

pouze po dohodě se soudním znalcem

Běžná doba zpracování 15 pracovních dnů 15 pracovních dnů 15 pracovních dnů 2-4 týdny
Osobní návštěva a kominikace

NE

BEZ zasílání vzorků klientovi poštou, komunikace POUZE e-mailem

NE

odběrové soupravy se klientovi zasílají poštou, komunikace dopisem,   telefonicky či  e-mailem   

ANO

nutná návštěva znalce, další komunikace dopisem, telefonicky či e-mailem

ANO

nutná návštěva znalce, další komunikace dopisem, telefonicky či e-mailem

Ověřování totožnosti NE NE

ANO

zletilé osoby předloží pas či OP, nezletilé osoby předloží rodný list a musí být doprovázeny alespoň jedním z matrikovaných rodičů s OP či pasem

ANO

zletilé osoby předloží pas či OP, nezletilé osoby předloží rodný list a musí být doprovázeny alespoň jedním z matrikovaných rodičů s OP či pasem

Objednávka elektronicky www.4N6shop.cz

elektronicky www.4N6shop.cz

telefonicky, e-mail, poštou, osobně

telefonicky, e-mail, poštou, osobně

je nutné předem domluvit termín odběru vzorků

telefonicky, e-mail, poštou, osobně

je nutné předem domluvit termín odběru vzorků

Doplňková služba archivace DNA NE ANO ANO ANO

Doplňková služba

genetická genealogie

NE ANO ANO ANO
zasílání výsledků elektronicky

elektronicky

poštou normálně

poštou doporučeně

osobní odběr

poštou normálně

 poštou doporučeně

osobní odběr

poštou normálně

 poštou doporučeně

osobní odběr

Konzultace ZDARMA NE ANO ANO ANO
poznámka    zaslání odběrových souprav za příplatek 200 Kč      

 

ODBĚR VZORKŮ

Odběr vzorků u typů analýzy TEST OTCOVSTVÍ s rozpisem výsledků a ZNALECKÝ POSUDEK je prováděn stěrem sliznice dutiny ústní pomocí souprav DNA Collector. U typu analýzy TEST OTCOVSTVÍ dostane klient elektronicky instrukce k odběru vzorku. Odběr je bezbolestný, neinvazivní a neintimní. Odběr je možné provádět i novozencům již v den narození.

KONZULTACE ZDARMA

Protože se pravděpodobně jedná o váš první test otcovství a každá situace je trochu odlišná, tak Vám doporučujeme kontaktovat DNA centrum Bulovka, kde s Vámi probereme proces DNA testování krok za krokem. Konzultace je naprosto ZDARMA a nijak se nezavazujete k odběru našich služeb.

KDE JE ANALÝZA PROVÁDĚNA

Veškeré paternitní DNA testy jsou prováděny v laboratoři soudního znalce RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. (Forenzní DNA servis, Ústav soudního lékařství, Nemocnice Na Bulovce, Praha) a vyhodnocovány specialisty s více než 20-letou praxí v oboru forenzní DNA identifikace. Ke všem výsledkům DNA analýz je přistupováno jako k citlivým osobním údajům a proto jsou naší společností striktně dodržována ustanovení směrnice o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

NESTANDARDNÍ VZORKY

Pokud potřebujete zpracovat nestandardní vzorek (nedopalek cigarety, žvýkačka, sliny a podobně), kontaktujte prosím přímo laboratoř zpracovatele (tel: 731 503 250 nebo service@DNA.com.cz). Více informací v sekci FORENZNÍ GENETIKA.

 

KE STAŽENÍ: Ceník DNA analýz

 

10 důvodů, proč si zvolit DNA centrum Bulovka

  1. Vzorky jsou zpracovávány v laboratoři RNDr. Daniel Vaňka, Ph.D., soudního znalce v oboru ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví GENETIKA
  2. RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. je jedním ze zakladatelů identifikační genetiky v ČR a v oboru pracuje nepřetržitě více než 30 let.
  3. RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. přednáší identifikační genetiku na českých a zahraničních vysokých školách.  Je členem prestižních zahraničních vědeckých společností pro oblast identifikační genetiky.
  4. Všichni naši klienti mají nárok na konzultaci (osobní či telefonickou) k případu ZDARMA.
  5. Pracovníci naší laboratoře mají ve srovnání s ostatními státními či privátními identifikačními laboratořemi největší počet odborných a popularizačních publikací.
  6. Naše laboratoř pravidelně a úspěšně absolvuje mezinárodní testy mezilaboratorního porovnávání  GEDNAP (German DNA Profiling Group)
  7. Naše laboratoř je umístěna v Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Bulovka.
  8. Naše laboratoř je registrována na Úřadu na ochranu osobních údajů. Citlivé osobní údaje klientů jsou u nás v bezpečí a nehrozí nebezpečí jejich zneužití.
  9. Naše laboratoř byla a je řešitelem mnoha projektů z oblasti výzkumu a vývoje v oborech biotechnologie, archeogenetika, identifikační a forenzní genetika a mikrobiologie. 
  10. Klienti, kteří v minulosti využili služeb naší laboratoře, se nerozhodovali jen podle ceny (která je u konkurence o něco nižší), ale důraz kladli i na vědeckou kvalitu a reputaci.

  


Kontakt

DNA centrum Bulovka

Forenzní DNA servis, s.r.o.
Fakultní nemocnice Bulovka

kancelář:
Bulovka 1606/1
180 81 Praha 8

poštovní styk:
Budínova 2
180 81 Praha 8

IČ: 27227529233 931 123
731 503 250