Lokalizace stop spermatu

Prvním krokem při detekci spermatu je lokalizace biologického materiálu, jež může být následně podroben orientačním a specifickým testů. Při manipulaci s předměty, kde se mohou vyskytovat stopy spermatu, je nutné manipulovat s velkou obezřetností. Musíme si uvědomit, že jakýkoli biologický materiál je potencionálně infekční, a proto je nutné se chránit minimálně nasazením roušky a ochranných rukavic. Dalším důvodem k použití ochranných prostředků je možnost kontaminace předmětu neobsahujícícho seminální tekutinu spermatem z jiného předmětu.

Pokud zajišťujeme předmět, jež má být zkoumán na jiném místě (například v laboratoři), tak ho vložíme do prodyšného obalu (například obálky). Nikdy nevkládáme vlhké látkové předměty do neprodyšných obalů. Mohlo by dojít k nezvratní degradaci biologického materiálu.

Lokalizaci stop spermatu můžeme provést pouhým okem, za použití speciálních svítidel a nebo testem na přítomnost kyselých fosfatáz.

Vizuální lokalizace
Na látce se stopy seminální tekuti nejčastěji jeví jako zažloutlé skvrny s krustovitým vzhledem. Pokud byla látka se stopami seminální tekutiny vyprána, nebo došlo k výronu pouze minimálního množstvíé seminální tekutiny, tak je detekce pouhým okem prakticky nemožná.

Lokalizace pomocí speciálních svítidel
Při ohledávání místa činu nebo při detekci stop spermatu v laboratoři se velmi často používají UV lampy, popřípadě svítidla emitující světlo o vlnové délce 440-450 nanometrů. Při osvícení suchých stop spermatu ve většině případů dojde k excitaci fluoroforů seminální tekutiny (molekuly fravinu a cholinu) a je emitována charakteristická fluorescence, které může být dle použitého světla od modré do žluto-oranžové barvy (viz obrázek č.1).  Vyhledání stop spermatu pomocí speciálních svítidel NELZE považovat za průkaz spermatu. Falešně pozitivní výsledky (fluorescence po osvícení speciálním svítidlem) může vykazovat například moč a v některých případech i vaginální výtoky.  Falešně negativní výsledky naopak můžeme získat, pokud byl vzorek před expozicií UV světla vystaven působení vysoké teploty, vlhkosti, oxidačních činidel nebo mikroorganizmů.

OBRÁZEK Č.1 - fluorescense spermatu pod UV světlem

Test na přítomnost kyselých fosfatáz
Mužská prostata produkuje a sekretuje do seminální tekutiny vysoké množství enzymy kyselá fosfatáza (acid phosphatase ACP). Pomocí jednoduché chemické reakce lze v laboratoři i v terénu tento enzym detekovat. Test na přítomnost kyselé fosfatázy probíhá tak, že kyselá fosfatáza (ACP) reaguje za přítomnosti o-dianisinu s α-naftylfosfátem růžovým až fialovým zabarvením. Tato reakce se objeví do 30 vteřin, ale není specifická. Normální hodnoty kyselé fosfatázy ACP (nkat/l) jsou u mužů 0-108 a u žen 0-92, v medicíně se měření ACP provádí při vyšetření prostaty či při zkoumání látkové výměny v kostech. Na obrázku č. 2 je zobrazen negativní a pozitivní výsledek orientační zkoušky.
Test přítomnosti kyselých fosfatáz je možné považovat pouze za test orientační! V žádném případě nelze pozitivní nález považovat za pozitivní průkaz přítomnosti seminální tekutiny. Pozitivní reakci mohou vykazovat vaginální sekrety, detekovatelné množství ACP můžeme nalézt i v dalších tělních tekutinách!!!
Pokud je detekována ACP, jež nepochází ze seminální tekutiny, tak můžeme sledovat, že barevná reakce je z důvodu nižší aktivity neseminální ACP znatelně pomalejší. ACP je možné detekovat i u suchých stop seminální tekutiny, jež jsou staré několik let. Pokud je však stopa spermatu ve vlhku a teple, tak dojde v řádu několika dní k úplnému zastavení aktivity ACP.
Při analýze post-koitálních vaginálních stěrů můžeme zjistit, že aktivita ACP je po 24 hodinách znatelně snížena a zcela vymizí po 48 hodinách.

Na obrázku je zachycen výsledek pozitivního (horní papírek) a negativního testu na přítomnost kyselých fosfatáz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Někteří prodejci prodávají testy založené na průkazu kyselé fosfatázy (ACP) jako 100% spolehlivé (například FAITHFULNEST TEST a podobné výrobky). Pokud máte pochybnosti o vhodnosti produktu, jež si chcete zakoupit, tak kontaktujte naše poradenské centrum ne tel: 233 931 123, GSM 731 503250, nebo e-mail service@DNA.com.cz

Každý, kdo si zakoupí produkt SPERMATEST, má nárok na ZCELA BEZPLATNÉ přetestování vzorku v naší laboratoři zdarma.


 


Kontakt

DNA centrum Bulovka

Forenzní DNA servis, s.r.o.
Fakultní nemocnice Bulovka

kancelář:
Bulovka 1606/1
180 81 Praha 8

poštovní styk:
Budínova 2
180 81 Praha 8

IČ: 27227529233 931 123
731 503 250