Specifický průkaz přítomnosti spermatu

.

Specifický průkaz seminální tekutiny  pomocí detekce PSA

Buňky prostaty produkují prostatický specifický antigen (PSA) a tento glykoprotein je sekretovaný do seminální tekutiny. Hlavní funkcí PSA je udržovat seminální tekutinu v kapalném stavu. Důkazní hodnota testu však může být ovlivněna faktem, že ostatní tělní tekutiny jako je krev či moč, mohou také obsahovat PSA. V žádném případě tedy nelze test PSA zaměňovat za průkaz spermií. Test PSA prokazuje přítomnost glykoproteinu produkovaného prostatou, spermie vznikají ve varlatech. Test PSA považujeme za specifický.

Mikroskopický průkaz spermií také považujeme za specifický průkaz. Pokud jsou spermie ve zkoumaném vzorku zcela degradovány, není možný jejich mikroskopický průkaz.

Protein seminální tekutiny – gamaseminoprotein – byl popsán již před 40-ti lety (Hara, 1971). Při pozdějším testování tohoto proteinu bylo zjištěno, že má molekulovou hmotnost 30 000 Da, a proto byl pojmenován p30. První imunologická detekce proteinu p30 (Sensabaugh, 1980) prokázala, že p30 je spolehlivý marker k detekci seminální tekutiny. Koncentrace p30 v seminální tekutině se pohybuje v rozmezí 200 000-5 500 000 ng/ml. Citlivost testu detekce PSA je cca 4 ng/ml, proto je možné detekovat i seminální tekutinu naředěnou 1 000 000x. Zatímco ostatní běžně používané metody detekce proteinu p30 (PSA)  nejsou dostatečně citlivé, jejich provedení je složité či časově náročné. Detekce na kazetkách SPERMATESTU je citlivá metoda, která přináší snadno reprodukovatelné výsledky během 10 minut.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Někteří prodejci prodávají testy založené na průkazu PSA (prostatického specifického antigenu) jako 100% spolehlivé (například SEMEN SPY a podobné výrobky). Pokud máte pochybnosti o vhodnosti produktu, jež si chcete zakoupit, tak kontaktujte naše poradenské centrum ne tel: 233 931 123, GSM 731 503250, nebo e-mail service@DNA.com.cz . Každý, kdo si zakoupí produkt SPERMATEST, má nárok na ZCELA BEZPLATNÉ přetestování vzorku v naší laboratoři zdarma.


Kontakt

DNA centrum Bulovka

Forenzní DNA servis, s.r.o.
Fakultní nemocnice Bulovka

kancelář:
Bulovka 1606/1
180 81 Praha 8

poštovní styk:
Budínova 2
180 81 Praha 8

IČ: 27227529233 931 123
731 503 250